V e-shope bez registráciu môžete nakupovať
Kôš prázdny.
Kôš prázdny.
Infolinka: +421 918 782 973

Podmienky použitia a nákupu

1.1 Nákup v UMYVADLO CENTRUM Webshop sa uskutoční výlučne elektronickou cestou, ale aj cez telefón a fax pomôžeme našim zákazníkom. Individuálne, na osobu šité objednávky prijímame cez fax, resp. e-mail.

1.2 V UMYVADLE CENTRUM Webshop môže nakupovať každý, ktorý má platnú registráciu, prijíma tieto obchodné podmienky, a považuje ich pre seba ako záväzné.


Registrácia

2.1 V prípade, že ste u nás už nakupovali, máte pridelené užívateľské meno a heslo, ktorým sa prihlásite do systému. V prípade, že ste u nás prvýkrát, je nutné sa zaregistrovať. Vyplňte registračný formulár a kliknite na REGISTRÁCIU. Nezabudnite vyplniť povinné údaje! 


Objednávka a dodanie tovaru

3.1 Prostredníctvom odovzdania objednávky každý zákazník vyhlasuje, že prijíma obchodné podmienky, a že je mu jasný priebeh objednávania sa.

3.2 V každom prípade zákazníkovi telefonicky oznámime najskorší možný termín expedovania. Platba buď dopredu s bankovým prevodom alebo pri dodaní tovaru v hotovosti. Poplatky za dopravu  sú uvedené v bode Ceny za dopravu. Termín dodania v každom prípade telefonicky oznámime našim zákazníkom. Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní od 9:00 do 17:00, preto Vás žiadame, aby ste zadali adresu, na ktorej v tom čase zdržiavate!

3.3 Nezabudnite vyplniť povinné údaje, bez ktorých nemôžeme objednávku akceptovať. UMYVADLO CENTRUM Webshop neberie žiadnu zodpovednosť za vzniknuté chyby a problémy, ktoré vznikli v dôsledku zákazníkom chybne alebo nepresne uvedených údajov.


Naše výrobky

4.1 Parametre kupovaného tovaru sú uvedené na informačnej stránke konkrétneho tovaru, ale podrobné informácie Vám dodá naša zákaznícka služba.

4.2 Kúpna cena je vždy cena  uvádzaná pod vybraným výrobkom, ktorá obsahuje aj DPH, a v každom prípade sa vzťahuje na 1 kus výrobku.

4.3 Na naše výrobky poskytujeme 1-3 roky záruky, na ktorej uplatnenie je potrebné výlučne faktúra – pokladničný doklad.


Obmedzenie zodpovednosti

5.1 Pri nákupe v UMYVADLO CENTRUM Webshope predpokladáme, že zákazník pozná možnosti a hranice internetu a tieto prijíma, zvláštne na technický výkon a vyskytnuté chyby.

5.2 UMYVADLO CENTRUM Webshop v žiadnom prípade nie je zodpovedné za tie nižšie vymenované chyby, ktoré sa nastali z hocijakých dôvodov: 
- Údaj zaslaný a /alebo prijatý hocijaký údaj 
- Hocijaká porucha činnosti internetu, ktorá obmedzuje nenarušený chod Webshopu a nákup v ňom 
- Hocijaká porucha na prijímacej strane alebo na komunikačných linkách. 
- Strata hocijakého listu – nezávisle na tom, či došiel v papierovej alebo v elektronickej forme – ale hlavne strata hocijakých údajov. 
- Nevhodné fungovanie hocijakého softvéru. 
- Dôsledok hocijakej chyby programu, abnormálnej udalosti alebo technickej chyby.

5.3 UMYVADLO CENTRUM Webshop nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá direktne alebo indirektne vznikla v dôsledku pripojenia k UMYVADLO CENTRUM Webshop.

5.4 Je zodpovednosťou účastníka, aby odhadol, ako môže zabrániť vniknutiu k údajom uloženým na svojom počítači.

5.5 Jedine zákazník je zodpovedný za pripojenie k Webshop-u a za nákup vo Webshop-e.

5.6 UMYVADLO CENTRUM Webshop nemôže byť vzatý za zodpovednosť v žiadnom prípade, v prípade vis maior alebo v súvislosti s hocijakou udalosťou, ktorej usmernenie nie pod jeho kontrolou.

5.7 UMYVADLO CENTRUM Webshop voľne a hocikedy môže zmeniť podmienky, pravidlá nákupu a ponuku, akcie, ceny obchodného somu! V súvislosti s tým nemá žiadnu oznamovaciu povinnosť, nemusí to odôvodňovať, ďalej v súvislosti s tým UMYVADLO CENTRUM Webshop nie je možné brať za zodpovednosť.

5.8 UMYVADLO CENTRUM Webshop voľne môže meniť hocijakú cenu, dodaciu lehotu. Zmena nastane od dátumu nahlásenia v UMYVADLO CENTRUM Webshop-e. Hociktorý účastník, ktorý nesúhlasí so zmenou pravidiel, môže prestať s nákupom.

5.9 UMYVADLO CENTRUM Webshop môže voľne zažalovať hociktorú osobu, ktorá urobila podvod, alebo čo len skúsil to urobiť. Ale UMYVADLO CENTRUM Webshop nezodpovedá za podvod vykonaný treťou osobou na úkor niektorého účastníka.


Právo na odstúpenie od nákupu

6.1 Zákazník je oprávnený odstúpiť od nákupu max. do 24 hodín od objednávky, ale ešte pred dodaním tovaru. Tento svoj nárok môže avizovať len a výlučne cez telefón (+421 907 438 228) u zákazníckej linky UMYVADLO CENTRUM Webshop-u. V takomto prípade zákazníka nezaťažujú žiadne náklady.


Osobné údaje

7.1. Používanie, spracovanie osobných údajov účastníkov sa uskutoční v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov. Každý účastník má právo dostať sa k nim zadanýmvšetkým  informáciám, tieto spresniť alebo vymazať.